Snorre Sturlasson och Eddan

Snorre Sturlasson och Eddan

Mycket av det vi vet om vikingar kommer från nedtecknade sagor från vikingatiden. Den kanske mest kända författaren och skalden från denna tid var Snorre Sturlasson som levde mellan cirka år 1179 – 1241 på Island. Han skrev både om kungar, räder och om nordisk mytologi och förutom författare och skald så var han även politiker och historiker. Det kanske viktigaste verket som tillskrivs Snorre Sturlasson är Snorres Edda som är en typ av lärobok och handbok i nordisk mytologi samt diktkonst.

En tidig källa till svensk historia

Eftersom Snorre Sturlasson hade vistats i det som idag är Sverige anses hans skrifter indirekt vara den tidigaste källan för svensk historia. Han skrev främst om Norge men eftersom han nämner Sverige så tillhör hans verk de tidigaste omnämningarna om Sverige i skriven text. Han skrev bland annat om Olof Skötkonung och Torgny lagman.

Koppling till Norge

Snorre var en skicklig lagman och hans rykte spred sig från Island bort till Norge och den norska kungen Håkon Håkonsson. Han fick en inbjudan från Norges kung och flyttade därefter till Norge. Han blev där utnämnd till riddare och betraktades sedan som adelsman. Han återkom efter några år till Island och blev där av många betraktad som fiende eftersom han hade för nära band till Norge.

Mördas i sitt hem på Island

Snorre Sturlasson avled efter att han mördats i sitt hem. Han hade stöttat fel person i valet till kung och mördades av hans svärson Gissur. Gissur hade fått uppdraget av kung Håkon Håkonsson som han tidigare alltså hade haft en vänskap med. Han hade stöttat Håkons motståndare i valet till kung. Eftersom Snorre vid den här tiden hade blivit en känd och respekterad man på Island så fick den norska kungen utstå väldigt mycket kritik, både av landsmän och folk på Island. Kungen försvarade sig dock med att han aldrig hade mördats om han bara hade stannat kvar i Norge.

De isländska sagorna som skrevs ned av Snorre brukar ses som väldigt pålitliga historiska källor då de återger händelser i Europa som är kända även på andra håll. De kungar som nämns har till exempel kunnat styrkas genom andra källor och så även sakförhållanden.

Förutom historia skrev Snorre alltså även sagor och myter. Bland annat tillskrivs Egil Skallagrimssons saga ofta Snorre Sturlasson och den anses vara en av de bästa islandssagorna som nedskrivits och läses än idag i skolor och på litteraturutbildningar. Språket i sagorna är ofta väldigt rakt på sak och man hoppar snabbt mellan händelseförlopp. De snabba hoppen mellan händelseförlopp är för övrigt något som kännetecknar de isländska sagorna i allmänhet. Miljöbeskrivningen är ofta ytterst begränsad vilket gör att de ofta upplevs som spännande genom hela verket.