Var vikingarna extremt våldsamma?

Var vikingarna extremt våldsamma?

Vikingarna uppmålas ofta i populärkultur som extremt våldsamma skäggiga män som rövade och slogs, främst mot kloster i andra länder. Det är sant att de attackerade kloster, och kristna platser var troligtvis de mest lämpliga platserna att ge sig på om man ville ha en plats i historien som våldsam, eftersom det är kristna historiska dokument som har lagt grunden till den mesta historieskrivningen vi har i västvärlden från den tiden. En biskop ska bland annat ha skrivit om vikingarnas räder att det är den värsta terror som någonsin drabbat de brittiska öarna. Han skrev även att vildarna trampade på helgon i guds tempel.

Det finns alltså många exempel på att vikingarna faktiskt ofta betedde sig våldsamt och förtryckte människor, kanske särskilt i Storbritannien. Där har man hittat många skelett med skador från vikingars vapen. Ryktet är alltså inte helt obefogat. Många vikingar levde dock väldigt fridsamt och ägnade sig åt handel och jordbruk.

Vinnarna skriver historien

Man kan också fråga sig om vikingarna var särskilt våldsamma i relation till hur andra betedde sig. Vissa menar att jämfört med andra folkgrupper så var vikingarna relativt lugna typer, Charlemagne till exempel som var erövrare och en av de mest kända personerna under medeltiden genomförde folkmord på Saxer. Han avrättade omkring 5000 saxer i en massaker i Verden år 782, men eftersom den personen som skrev ned historien om Charlemagne var en kyrkans man och att de som avrättades sågs som vildar så rättfärdigades hans handlingar. Vem som skriver historien har alltså en stor inverkan på hur man ser på saker och ting i efterhand.

Plundrar och åker hem?

Det sägs också att vikingarna rövade till sig saker och ting som de sedan tog med sig hem till sina hemländer. Det fanns dock många vikingar som valde att stanna på de platser de seglade till och skapade nya samhällen. Dublin i Irland brukar av forskare ibland ses som ett exempel på en vikingabebyggelse som sedermera växte sig starkare på grund av vikingarnas inflytande.

Ett annat känt exempel är Normandie i Frankrike som växte från en vikingabebyggelse till ett stort fungerande samhälle. Vikingarna där omfamnade det franska språket och kulturen och skaffade många ättlingar i landet. Det finns också många exempel på att vikingarna vid vissa tillfällen enbart ägnade sig åt handel med andra kulturer utan att kriga över huvud taget. Bland annat ska de ha bedrivit handel med turkarna