TV-serien Vikings

TV-serien Vikings

Vikingarna som folkslag aktualiseras på nytt om och om igen i samband med bland annat populärkultur. Det senaste exempel som drivit på intresset för vikingarna rejält de senaste åren är TV-serien Vikings som skapades av History Channel och som har pågått i ett flertal säsonger sedan år 2013. Att den producerats av History Channel innebär att det finns en strävan efter att ha en viss historisk korrekthet. Trots detta har serien av vissa fått utstå kritik bland annat för historisk inkorrekthet.

Serien har inspirerats av sagorna om Ragnar Lothbrok som är en av de mest legendariska hjältarna inom nordisk mytologi. Man får följa Ragnars väg från en enkel bonde som sedermera utvecklas till att bli en upptäcktsresande och den första som lyckas leda ett lyckat plundringståg västerut, mot England. Sagorna om Ragnar Lothbrok är delvis fiktion och delvis historiska faktum. Att många av händelserna som berättats faktiskt inträffat vittnas om från andra håll i historien. Vikingatåget mot Lindisfarne är till exempel väldokumenterat, det är också denna händelse som seriens början kretsar kring.

Kritik

Den kritik som har riktats mot serien innefattar bland annat kritik mot att vikingarnas samhälle inte beskrivits som tillräckligt demokratiskt. Man har också kritiserat gestaltningen av att vikingarna skulle tro att Storbritannien och Irland inte existerat. Många religiösa händelser kritiseras också som fiktion, bland annat att en kvinna slickar på en siares hand i samband med ett andligt möte vilket kritiker hävdar inte var något som gjordes i samband med religösa händelser, man vet dock inte exakt hur vikingarna utlevde sin religion så mycket måste med nödvändighet bygga på gissningar och tolkningar.

Vikings har sänts i väldigt många avsnitt och den sjätte och sista säsongen har ännu inte släppts. Det verkar dock inte helt vara slutet på serien, det har bland annat talats om att en spin-off ska göras på serien, vad den ska handla om är dock inte allmän kännedom vid det här laget. De som är intresserade får helt enkelt vänta och se. Serien har tagits emot väl av tittare och fått ett högt betyg på Internet Movie Database (IMDB) och andra hemsidor där tittarna själva kan rösta fram ett betyg, den har dock fått lite mer ljummen kritik av tidningar och andra professionella kritiker då man exempelvis anser att serien inte är djupgående nog.