Myter om vikingar

Myter om vikingar

Få folkslag är så pass mytomspunna som vikingarna. Därför finns det gott om många vedertagna sanningar som i efterhand visat sig vara falska. Under nationalromantiken på 1800-talet ville man gärna lyfta fram en väldigt mytisk bild av vikingarna men många av dessa myter överensstämmer inte med arkeologisk forskning. Fredrik Svanberg som arbetar vid Historiska Museet har i flera års tid verkat för att visa vad som är myter och vad som är sanning angående vikingarna.

Svenska vikingar österut och norska och danska västerut

En väldigt vedertagen myt är att de norska och danska vikingarna rörde sig västerut medan de svenska vikingarna for österut. De runstenar som rests av svenska vikingar och som handlar om utlandsexpeditioner nämner dock tjugosex stycken om vikingaräder västerut medan trettiotvå nämner expeditioner österut, alltså nära hälften. En annan myt är att de vikingar som for österut ägnade sig åt fredliga aktiviteter som handel medan de som for västerut ägnade sig åt plundringar. Många runstenar som nämner expeditioner österut nämner dock många plundringar och krig.

Svårtydliga vittnesmål från vikingatiden

Det svåra med vikingatiden och vikingar är att det i många fall inte har funnits så säkra källor att utgå ifrån. Ibland måste man till exempel läsa vad som skrivits om vikingarna i sagorna från Island. Vissa saker kan man dock säga med bestämdhet. En runsten som är rest i ett land vittnar givetvis om att vikingar har besökt det landet och varnande skrifter i andra länder vittnar om att vikingarna var fruktade runt om i Europa.