Vikingarnas hjälmar

Vikingarnas hjälmar

En annan myt som uppstod under nationalromantiken på 1800-talet är att vikingarnas hjälmar var utsmyckade med horn. Den myten är så pass utbredd att man även idag förknippar hjälmar med horn med vikingar. Det är riktigt att man har hittat teckningar av människor med horn, men dessa teckningar är daterade från tider långt innan vikingatiden började, dessutom kommer flera av dem inte ens från Norden. Det finns ett par upphittade vikingahjälmar och samtliga av dessa saknar horn. På gotländska bildstenar har man också hittat avbildningar där samtliga vikingar saknar horn på sina hjälmar. Att horn skulle ha använts i strid ses också som osannolikt eftersom det skulle göra hjälmen mer otymplig och inte bidrog till skydd.

Ceremoniell betydelse

Det finns avbildningar från Skandinavien från tiden vid järnåldern där dansare avbildas i hjälmar försedda med horn. Det har dock visat sig att det i detta sammanhang med största sannolikhet rör sig om någon form av ceremoniell ritual och inte en stridskontext.

Trots att vikingahjälmar med horn är en myt som sedan länge avvisats av forskare syns vikingar fortfarande avbildade i modern tid prydda i hjälmar med horn. Det är alltså en seglivad myt.