Vikingarnas samhälle

Vikingarnas samhälle

Man har under 200 års tid från idag kommit fram till många olika teorier för att kunna förklara hur vikingarna under flera hundra års tid kunde expandera så pass mycket och framgångsrikt som de gjorde över Europa. Man vet att vikingarnas samhälle byggdes på personliga relationer och stor vikt lades vid sådant som status, ställning, skyldigheter och rättigheter. Dessa saker bestämdes hierarkiskt av sådant som tjänsteförhållanden och släktförhållanden. Det fanns både trälar och kungar i vikingarnas samhälle och trälarna hämtades främst från andra länder vid plundringståg av olika slag.

Avancerad teknologi

En annan anledning till vikingarnas expansion i Europa var deras vid tiden väldigt avancerade teknologi vid skeppsbygge. Den utvecklades under järnåldern och man använde flera olika typer av skepp, det kanske mest klassiska och mest kända är det så kallade långskeppet som var både stabilt och snabbt.

Det sägs också att vikingarnas samhälle i viss mån präglades av demokrati där man röstade om hur saker och ting skulle te sig. Dessutom verkar kvinnor ha haft en stark ställning jämfört med andra delar av världen. Bland annat finns det tecken som tyder på att kvinnor deltog i vikingarnas resor och att de hade mycket att säga till om.