Vikingar och plundrare

Vikingar och plundrare

Vikingar framställs inte bara i positiva ordalag. De var även kända som plundrare och omtalade med skräck i vissa delar världen. Den första skriftliga referensen är plundringen av Lindisfarne i slutet av 700-talet men det finns belägg för att plundringar skedde tidigare än så. Härjningar av de folkslag som bodde vid östersjön såsom ester, ryssar och finnar plundrades tidigare än länderna i väst, men eftersom det vid den tiden inte fanns skriftkultur på samma sätt i den delen av världen så har dessa händelser inte bevarats i ord.

Många vikingar erbjöd även sina tjänster som legoknektar i andra länder. Till exempel franker (nuvarande fransmän) har bevisligen använt sig av vikingar, och då främst för att försvara sig mot andra vikingar som ville plundra. Vikingar har också lyckats bli makthavare i andra länder och det kanske bästa exemplet på det är då en viking vid namn Rollo lyckades ta kontroll över Seines mynning i Frankrike som sedermera kom att kallas för Normandie. Ordet Normandie kommer från ordet normand som i sin tur kommer från ordet nordman. Detta har dramatiserats i den populära TV-serien Vikings där man bland annat får följa Rollos väg mot makten i Normandie.