Allmänt om vikingar

Allmänt om vikingar

Vikingar är ett av världens mest kända historiska folkslag. De levde huvudsakligen i Norden och i takt med TV-serier som Vikings har intresset för vikingar växt enormt de senaste åren över hela västvärlden. I Norden är det många som känner sig stolta över att ha vikingar som förfäder, och även om de på många sätt var duktiga hantverkare, skickliga äventyrare och upptäcktsresande så finns det också mycket negativt att säga om vikingar. Detta märks inte minst i deras dåvarande dåliga rykte i många delar av Europa där de slogs, härjade, rövade och våldtog. Vikingatiden finns inte tydligt markerad med en exakt början och slut men man brukar säga att den pågick mellan under ungefär år 800 – 1050. Det finns dock belägg för att det funnits enskilda vikingar både före och efter dessa år, men man menar att enskilda händelser inte utgör en hel tidsepok.

Ordet “viking”

Ordet viking kommer från víkingr som är fornnordiska. Vad det betyder råder det lite delade meningar om, vissa menar att ordet har sitt ursprung i det faktum att vikingarna i mångt och mycket var köpmän. Det latinska ordet för köpstad är nämligen vicus och man menar alltså att ordet skulle komma därifrån. Andra menar att ordet helt enkelt kommer sig av att vikingarnas skepp låg i vikar i havet. I vissa delar av världen kallade man vikingar för andra saker, i många delar av Ryssland kallades de istället för varjager och i Lindisfarne kallade man helt enkelt vikingarna för nordmän.

Vikingarna var riktiga äventyrare och seglade med sina skepp ända bort till Västra Asien och Nordamerika. Många menar därför att Columbus borde petas från första platsen som Nordamerikas upptäckare och istället ersättas av vikingen Leif Eriksson som besökte kontinenten hela 500 år före Columbus.

Hur vi ser på vikingar idag

Hur vi tänker på vikingar idag har i mångt och mycket formats av 1800-talets nationalromantik då man började bygga upp myter om våra förfäder för att på så sätt få en nationell identitet. Bland annat tänker man sig ofta att alla under “vikingatiden” var vikingar, men mycket pekar på att det endast var en liten del av alla nordbor som ägnade sig åt den typen av sjöfarande. De flesta var nämligen bönder.

Det första belägget för att ordet viking används är i en dikt från slutet av 900-talet som kallas Widsith och kommer från de brittiska öarna. I Sverige och i övriga Norden, och i vissa andra delar av världen för den delen, så finns det tydliga spår som vikingarna har lämnat efter sig. Inte minst när det kommer till runstenar, men även vikingagravar, hedniska kultplatser så som Gamla Uppsala samt fynd i form av vapen, vikingaskepp, skrifter och så vidare.