Vinland

Vinland

Om vikingarna hade fått bestämma så hade Nordamerika inte idag haft namnet Nordamerika. Det skulle istället kallas för Vinland. Det var nämligen så Leif Eriksson och hans vikingafölje kallade Nordamerika när de klev iland på kontinenten runt år 1000, vilket var 500 år före Christopher Columbus. Vikingarna hade sedan tidigare koloniserat Grönland och därifrån tog de sig vidare till främst nuvarande Kanadas östkust. I en bok från cirka 1070 som skrevs av Adam av Bremen nämns till och med Vinland som en del av de nordiska ländernas geografi. Vinlands upptäckt nämns i flera olika skrifter från ca 1000 – 1200talet och forskarna är idag ense om att vikingarna var först att upptäcka kontinenten, även om de inte utforskade den i sin helhet.

Lämningar hittas

På 1960-talet hittade man lämningar från vikingar på Newfoundlands nordligaste spets. Det var den norske upptäcktsresanden Helge Ingstad och hans hustru, arkeologen Anne Stine Ingstad, som upptäckte rester av nordiska bosättningar. Platsen har sedan dess bland annat blivit föremål för arkeologer och man har gjort en rekonstruktion av bosättningen vid L’Anse aux Meadows. Sedan 1978 är platsen med på Unescos lista över världsarv. Det är de tidigaste kända byggnaderna från Europa i Nordamerika.

Äkta och oäkta lämningar

Man har även hittat andra fynd i andra delar av Nordamerika, men dess äkthet har inte kunnat styrkas. Bland annat har man funnit en runsten i Minnesota som många i efterhand ser som en bluff, placerad i efterhand. Det är dock sannolikt att vikingar har rört sig även på andra platser i Nordamerika förutom i östra Kanada. Vinland nämns i ett flertal vikingasagor. Bland annat i Grönlänningasagan som är en del av islänningasagorna. Den handlar om koloniseringen av både Vinland och Grönland och är skriven i mitten av 1200-talet. Även i Erik Rödes saga nämns nordiska bebyggelser på Grönland och Vinland.

Varför “Vinland?”

Man är inte helt säker på varför vikingarna kallade Nordamerika för Vinland men det finns en hel del teorier. Man vet att det i Skandinavien länge har använts bär till att göra vinliknande drycker, därför är det svårt att säga om namnet kommer från faktiska vinbär eller om det hade att göra med bara bär i allmänhet. En annan uppfattning är att det kommer från ordet winju som har med gräs att göra.