Oden

Oden

Oden, kallas ibland även för Odin, är den visaste guden inom asatron. Han är också den största och äldste guden samt gud över skaldekonst, krig och de döda. Han är tillsammans med Loke och Tor de mest kända gudarna inom nordisk mytologi och en av de gudar som oftast uppträder inom sagorna. Oden ska enligt sägnen ha fått sin visdom genom att offra sitt ena öga i Mimers brunn och att hänga sig själv som offer i livets träd, Yggdrasil. Han bär med sig ett spjut som kallas för Gungner vilken kan jämföras med Tor och hans hammare. På Gotland har man hittat offergåvor i form av spjutspetsar som man antar har varit offer till Oden.

Faktiskt person?

Snorre Sturlasson uppfattade Oden som en faktisk levande historisk person i yngre Eddan. Han ska ha invandrat till Sverige från “Tyrkland” och därefter efter sin död upphöjts till gud. Det finns alltså vissa likheter med berättelserna om Jesus. Oden har många smeknamn vilket gör att han omnämns på många olika sätt i olika källor, det finns över 200 stycken benämningar. Många platser i Norden är också döpta efter guden, till exempel Odenplan och Odengatan i Stockholm, Odense i Danmark och Odensjön i Skåne.