Midgård

Midgård

Inom den nordiska mytologin så kallas den jord som människor bebor för Midgård. Den är belägen i mitten av världen och den enda av nio världar som är fullt åtkomlig för vanliga människor, även om vissa av de andra världarna ibland kan samspela med Midgård. I norr ligger Nifelheim, som är isarnas land och i söder Muspelheim som är eldarnas land. Midgård är omgärdat av vatten som inte går att segla över och i det vattnet lever Midgårdsormen som är så stor att den når runt hela världen och kan bita sig själv i svansen. Från Midgård finns en brygga till Asgård där gudarna bor och den vaktas av Heimdall.

Återkommande begrepp

Midgård återkommer som begrepp i många germanska mytologier och traditioner. Det är ett ord för att beskriva världen både inom tysk och gotisk tradition. Midgård är dock kanske främst förknippat med just den nordiska mytologin. Runt Midgård finns en mur som konstruerats av jätten Ymers ögonbryn. Den är till för att skydda mot jättarna som bor i Jotunheim.

Midgård återkommer även som begrepp i film och böcker. Ett välkänt exempel är Tolkiens Sagan om ringen-böcker där den östra kontinenten i Arda kallas för Midgård eller Middle earth.