Asatro

Asatro

Man brukar starkt förknippa vikingarna med den religion som de utövade, nämligen nordisk mytologi. Under vikingatiden pågick dock även en viss kristning av Skandinavien. De myter och traditioner som den nordiska mytologin bygger på är starkt förknippade med andra liknande germanska myter. Nordisk mytologi brukar även kallas för asatro och de gudar som ingick i tron kallades för asar. Den viktigaste källan för att förstå asatron kommer från det som nedtecknats i Snorres Edda och i den poetiska Eddan från runt år 1200.

Osäkra källor

Innan Eddan så fanns det ingen nedskriven text om asatron vilket innebar att tron kunde skifta något beroende på geografiskt område. Det fanns helt enkelt inget sammanhängande teologiskt system utan myterna fördes vidare muntligt. De flesta källor har kommit från kristna källor därför kan man inte säga att de är så trovärdiga. Det är troligt att många andra germanska folk också hade liknande gudar men källorna till asatron är rikare än hos andra germanska folkslag tack vare framför allt Eddan. I samisk tro finns även stora likheter med asatron. Till exempel så har Tor stora likheter med Hora-galles i den samiska tron och Oden har likheter med den samiska schamanen, nåjderna.

Fortfarande aktuell

Den nordiska mytologin sätter fortfarande sina spår i nordisk kultur, bland annat sägs veckodagarna ha fått sina namn från nordiska gudar. Till exempel så ska tisdag ha kommit från tyrs dag, alltså krigsguden Tyr, onsdag ska komma från Oden, torsdag från tor och fredag från Frej och Freja. Lördag ska ha fått sitt namn från ordet löga som är ett gammalt ord som innebär att man tvättar sig. Många forskare tror också att midsommarfirande från början är ett hedniskt firande.