Ragnarök

Ragnarök

Inom den nordiska mytologin finns det en serie händelser som sägs leda till världens undergång. Denna händelse innebär döden för många viktiga gudar så som till exempel Loke, Tor, Oden och Frej. Hela världen hamnar under vatten för att därefter resa sig. De gudar som har överlevt ska sedan samlas och två överlevande människor, en kvinna och en man, ska därefter tillsammans skapa en ny befolkning, eftersom den tidigare dött ut.

Ragnarök nämns i både Snorres edda och den poetiska eddan. Ordet brukar översättas ungefär till “Det sista ödet för gudarna” eller “Maktens undergång”. Det nämns aldrig när Ragnarök ska inträffa eller varför det ska inträffa men det är en av de mest viktiga aspekterna inom Asatron.

Ragnaröks händelseförlopp

Den första händelsen inom den serie händelser som utgör Ragnarök är att fimbulvintern startar som leder till svält och krig där alla slåss mot alla. Människornas samhälle rasar och det råder prostitution och incest. Fenrisulven som i vanliga fall är bunden i bergen bryts fri eftersom bergen försvinner. Han äter upp solen och hans son äter upp månen. Midgårdsormen stiger upp ur havet och orsakar översvämning över hela världen.

Det utbryter krig mellan gudarna och jättar, Fenrisulven, Midgårdsormen och Loke. De flesta gudar dör och de överlevande samlas på Nidavallen som är det enda som finns kvar. De gudar som har överlevt är Tors söner, Odens söner och ett par till. Den nya eran leds av Balder och många av ondskans varelser har gått under, men Nidhugg överlever som är en drake som tidigare levde vid Yggdrasil där han gnagde på världsträdets rötter. Att Nidhugg överlever manar om att även den nya världen så småningom ska gå under.

Det finns liknande berättelser inom andra religioner. Till exempel finns det stora likheter mellan Ragnarök och berättelsen om Noaks ark i bibeln.